مسوول واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: گیاه به لیمو به دو صورت گلخانه ای و فضای باز کشت می شود.

شهابی ادامه داد: محصول گیاه دارویی به لیمو در فضای باز معمولاً ۳ تا ۵ بار در سال و در گلخانه هر ۴۵ روز یکبار برداشت می شود.

وی افزود: تولید سالانه محصول به لیمو ۲ تا ۴ تن برگ خشک در هر هکتار است.

این مسوول بیان کرد: پیش بینی می شود امسال۶ تن برگ خشک به لیمو در شهرستان جهرم تولید و به کشورهای اروپایی صادر شود.

برگ ها و پیکر رویشی گیاه به لیمو دارای خاصیت تب بری، مسکن درد، کمک کننده به هضم غذا، آرامش بخش و تسکین دهنده اعصاب است.

شهرستان جهرم ۲ هکتار مزرعه گیاه دارویی به لیمو دارد.

Please follow and like us:
Pin Share