به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، آرد ثَعلَب، آردی است که از ساییدن سیبک‌های خشک گونه‌های مختلف گیاه ثعلب به‌دست می‌آید. آرد ثعلب دارای یک ماده چندقندی نشاسته‌مانند مغذی به نام باسورین است.

از آرد ثَعلَب در ترکیه نوشابه‌ای تهیه می‌شود به نام ثعلب (Salep) که این نوشیدنی پیش از حضور قهوه و چای، در کشورهای دیگری مانند انگلستان و آلمان نیز مصرف می‌شد.

از آرد ثعلب، دسرهایی نیز تهیه می‌شود از جمله پودینگ ثعلب و بستنی ثعلب. منطقه قهرمان‌مرعش ترکیه از تولیدکنندگان بزرگ آرد ثعلب است که این آرد با نام «ثعلب مرعش» معروف است.

از آرد ثعلب در تولید بستنی و آبمیوه هایی نظیر شیرمور و شیرنارگیل به منظور غلیظ کردن آن استفاده می شود که اخیراً در ایران استفاده از این آرد به دلیل برخی مسایل بهداشتی و احتمال سرطانزا بودن مصرف مستقیم آرد ثعلب محدود شده است.

ثعلب Orchis maculata

ثعلب Orchis maculata

 


کلیدواژه ها : ,