داروی گیاهی پروستکس در شرکت داروسازی سبز داروی اصفهان تولیدشد.

اقای دکتر نگارنده گفت: در ترکیب این دارو از گیاه نخل اره ای استفاده شده و برای درمان بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات به کار می رود.

اقای دکتر نگارنده افزود: فرمول این دارو نخستین بار درکشور تولید شده و از نمونه امریکایی آن ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه این دارو به صورت کپسول است گفت : هم اکنون این دارو روانه بازار دارویی کشور شده است.

مسئول فنی شرکت داروسازی سبزداروی اصفهان،شماره ثبت این دارو را ۱۲۲۳۲۲۲۶۱۰ اعلام کرد.

Please follow and like us:
Pin Share