پس از مطالعات دقیق چندین ساله و تأیید متخصصان مربوط، این گونه از گیاه کلماتیس به‌ عنوان گونه‌ای جدید به دنیای علم گیاهشناسی معرفی شد.

این گونه جدید گیاهی که متعلق به خانواده آلاله می‌باشد در استان‌های شمال (گلستان و مازندران) شمال غرب (آذربایجان شرقی) و شمال شرق (خراسان رضوی) کشور مشاهده شده و به افتخار نام میهن عزیزمان، Clematis iranica نام گرفته است.

مقاله مربوط به این کشف علمی، در جلد ۱۶۲ شماره ۲ مجله Phytotaxa به تاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۱۴ به‌ چاپ رسیده و به‌ صورت آنلاین به نشانی http://www.mapress.com/phytotaxa/content.htm قابل‌ مشاهده است.

Please follow and like us:
Pin Share