اولین نمایشگاه گل وگیاه و گیاهان دارویی با شرکت تولید کنندگان گل وگیاه کشور و حضور شرکت های خدمات و مبلمان شهری در جهت تغییر فرهنگ استفاده هر چه بیشتر از گل در منازل و نیز ایجاد چشم انداز زیبای شهری از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ فروردین۹۳ برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فضایی برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان و پرورش دهندگان محصولات گلخانه ای و نیزدر جهت افزایش و بهینه سازی فضای سبز و مبلمان شهری در خور استان یزد میباشد.