مهدی دواتگری در مراسم معارفه رئیس دانشگاه مراغه از اختصاص ۱۲۵ میلیارد ریال برای دانشگاه مراغه در سال‌جاری خبر داد.

نماینده مردم مراغه همچنین از ایجاد سه پژوهشکده گیاهان دارویی، فسیل شناسی و نجوم اختر فیزیک در مراغه خبر داد.