به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، این دانشگاه به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه و تصویب هیات امنا از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی و علوم محیطی استخدام می‌کند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://recruitment.sbu.ac.ir/ مراجعه کنند.

Please follow and like us:
Pin Share