تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فصلی از یک کتاب را با عنوان “نقش گیاهان اسانس دار در کشاورزی پایدار” به شما علاقه مندان علم گیاهان دارویی تقدیم می نماید. این فصل کتاب که به زبان انگلیسی می باشد، توسط پژوهشگران ایتالیایی تدوین گردیده و مثال های فراوانی را در زمینه کشاورزی پایدار گیاهان دارویی و معطر ارائه نموده است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share