به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، اجرای طرح توسعه گونه های گیاهی در معرض خطر انقراض با مشارکت مردم ، کرفس کوهی را در استان اصفهان احیا کرد.
کرفس کوهی گونه ای از گیاهان نادر کشور است که از نظر دارویی و همچنین کاربردهای غذایی اهمیت فراوانی دارد. کرفس کوهی به سبب داشتن بیش از ۱۶ ماده در خود از اهمیت و کاربرد فراوان دارویی و غذایی برخوردار است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت : امسال با اجرای طرح توسعه گونه های گیاهی در معرض انقراض ، ۲ هزار و ۶۰ هکتار از اراضی طبیعی استان اصفهان در روستاها زیر کشت کرفس کوهی رفت.
آقای مهاجر افزود: کشت این گیاه با مشارکت مردم در روستاهای کلوسه ،کاهگان علیا و سفلی و رزوه چادگان افزایش یافته است .  وی گفت :‌ کشاورزان استان امسال از برداشت۴۰۰ تن کرفس کوهی ، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال درآمد کسب کردند.
هشت هزار هکتار از رویشگاه های طبیعی استان اصفهان به کرفس کوهی اختصاص دارد. از مجموع ۴۰۰ گونه گیاهی با خواص دارویی، خوراکی و صنعتی، ۶۰ گونه به دلیل برداشت های غیرمجاز در استان اصفهان در معرض انقراض یا آسیب قرار دارند.

Please follow and like us:
Pin Share