به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، پوراندخت نیرومند در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: علاوه بر طراحی الگوی آموزشی، تولید بازاریابی وفروش در راستای حل معضل بیکاری درکشور به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر در سال جاری نیز نقشه راه سلامت، طب ایرانی و گیاهان دارویی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تدوین شده است.

وی افزود: با تدوین این نقشه راه در سال جاری و در اولین گام کمیته تخصصی در این حوزه تشکیل شده تا اجرای آن با ملاحظات علمی و تخصصی مورد نیاز انجام گیرد.

مدیر کل دفتر مهارت‌های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشورخاطر نشان کرد: همچنین ۱۳۰ استاندارد آموزشی شغل و شایستگی در حوزه گیاهان دارویی، طب سنتی و دارو‌های گیاهی با مشارکت ستاد گیاهان دارویی در سازمان تدوین شده است.