حمید چشمی، رئیس بخش گیاهان دارویی مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اظهار داشت: این مرکز به مساحت ۱۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیون تومان در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه احداث شده است.

چشمی افزود: وظیفه این مرکز آنالیز شیمیایی گیاهان دارویی به‌وسیله تجهیزات آزمایشگاهی است.

وی ادامه داد: از این گیاهان دارویی عصاره و اسانس‌هایی گرفته می‌شود که به‌وسیله آنها می‌توان داروهای نوین گیاهی تولید کرد.