به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مدنی رییس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در مورد برنامه‌های این سازمان برای تولید گیاهان دارویی، گفت: این سازمان از نظر زیرساخت و نیروی انسانی متخصص آمادگی دارد که علاوه بر افزایش تولیدات گیاهان دارویی، به سمت تولید داروهای گیاهی برود که این مهم در حال مطالعه است.

 با بیان اینکه بر اساس آخرین تحقیقات، ۴۵ تا ۶۰ درصد داروهای کشور آلمان گیاهی است، گفت: با توجه به زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و گونه‌های گیاهی موجود این امکان (تولید داروهای گیاهی) در سازمان تدارکات پزشکی وجود دارد.