به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مدیرکل منابع طبیی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت بیش از ۶ تن شیره گیاهان دارویی درمراتع این استان از ابتدای امسال برداشت و به خارج از کشور از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

سید محمد جهان آرا آنغوزه،باریجه و کرفس را از عمده این گیاهان برشمرد وگفت:این گیاهان که شیره آنها به خارج از کشورصادر می شود، در مناطق مختلف استان از جمله تنگ سرخ، گنجگون و دمه کشت شده است.

وی گفت : بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این استان مستعد کشت گیاهان دارویی است .

جهان آرا افزود : دامداران عشایری که دارای پروانه دام هستند ، با دریافت مجوز می توانند اقدام به کشت این گیاهان در مناطق مستعد کنند.

وی گفت : متقاضیان این طرحها در قالب طرح توسعه کشاورزی جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی خواهد شد.