ریواس

ریواس Rheum ribes

ریواس گیاهی قابض، مقوی معده و کبد اشخاص گرم مزاج، محرک اشتها و قاطع صفرا و تشنگی، مسکن صفرا و خون، صاف‌کننده‌ی صفرا و خون، رفع‌کننده‌ی وسواس، بواسیر، حصبه، اسهال صفراوی و یرقان و تب‎های گرم و صفراوی بوده که عصاره‌ی آن برای تقویت دید چشم و تهوع مفید است.

در اشخاص سرد مزاج برای سینه و قوه باه مفید نیست و ایجاد قولنج می‎کند، برای برطرف کردن آن باید از شربت عود، انیسون و عسل استفاده شود.

«برگرفته از کتاب راه‎های تندرستی، زیبایی و پیشگیری از بیماری‎ها با گیاهان دارویی علیرضا عاشوری»