رسول انام پور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل افزود: در سال زراعی جاری زعفران در شش هکتار از محدوده مزارع کلور و بخش هشتجین و برخی از مناطق بخش مرکزی این شهرستان زیر کشت رفته است.

وی این شهرستان را مستعد کشت و تولید زعفران به عنوان طلای سرخ عنوان کرد و افزود: از هر ۱۱۰ تا ۱۷۰ گل تازه این گیاه یک گرم و از حدود ۱۵۰ هزار گل یک کیلوگرم زعفران خشک به دست می آید.

رئیس جهاد کشاورزی خلخال با اشاره به شرایط آب و هوایی خلخال تاکید کرد که زعفران از معدود گیاهانی است که در شرایط سخت زیستی پرورش می یابد و خوشبختانه این شرایط در خلخال فراهم است.

انام پور با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت این محصول به دلیل صرفه اقتصادی و قیمت آن در سطح بازارهای جهانی یادآور شد: حدود ۳۰ هکتار از اراضی این شهرستان برای کشت و تولید زعفران استعدادیابی و شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با استقبال کشاورزان منطقه در سال های آینده شاهد توسعه چشم گیر کشت این محصول ارزشمند در سطح شهرستان باشیم؛ چراکه علاوه بر افزایش تولید به حل مشکل اشتغال جوانان نیز کمک خواهد کرد.