به گزارش  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تمامی این پژوهش ها را دکتر ˈحسین حسین زادهˈ استاد دانشکده داروسازی این دانشگاه به اتفاق همکارانش انجام داده که در قالب مقالات در پایگاه علمی بین المللی ISI به چاپ رسیده است.

بر طبق این گزارش، پس از ایران کشورهای اسپانیا، ژاپن و چین بیشترین مقالات را در خصوص اثرات درمانی گیاه زعفران انجام داده اند.

در این تحقیقات جنبه های مختلف گیاه زعفران مانند اثرات ضد درد و ضد التهاب، ضد افسردگی، ضد تشنج، مهار تمایل و وابستگی به مرفین، ضد آفتاب، ضد سرطان، ضد سکته مغزی، ضد سرفه، تقویت قوای جنسی،ضد فشار خون، تقویت حافظه تضعیف شده، درمان دردهای عصبی و درمان التهاب لثه به اثبات رسیده است.