به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، علیرضا حسینی افزود: این مجمتع با هدف کشت، تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد، از ارائه تسهیلات و حمایت از اجرای این طرح خبر داد.

فرماندارکوثر افزود: شهرستان کوثر از مناطق مستعد پرورش گیاهان دارویی است که می تواند در دراز مدت به عنوان یکی از قطبهای تولید گیاهان دارویی تبدیل شود.

حسینی تاکید کرد: فرآوری گیاهان دارویی موجب افزایش ارزش افزوده و در نتیجه ایجاد زمینه درآمد زایی خواهد بود.

وی معتقد است با احداث این مجمتع زمینه اشتغال حداقل ۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد شد.

Please follow and like us:
Pin Share