محمدعلی علی پور در گفت وگو ایرنا وسعت مزارع زیر کشت کنجد این شهرستان را ۹۵۰ هکتار عنوان کرد که ۸۰ هکتار بیشتر از سال زراعی گذشته است.

وی اضافه کرد: از هر هکتار سطح زیر کشت دراین شهرستان یکهزارو ۲۰۰ کیلوگرم دانه روغنی کنجد برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد از توزیع بذر اصلاح شده،کودهای شیمیایی و ارائه مشاوره به کشاورزان بعنوان بخشی از فعالیتهای این مدیریت در زمینه تولید محصول کنجد نام برد.

به گفته مهندی علی پور، رتبه اول سطح زیر کشت و برداشت محصول کنجد استان هرمزگان به شهرستان حاجی آباد تعلق دارد.

در اطلاعات منتشره مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان مقاوم بودن به خشکی، تناسب زراعی مناسب، مصرف آب کمتر نسبت به ذرت دانه ای وپایین بودن هزینه های کاشت از جمله مزیت های گیاه کنجد ذکرشده است.

از دانه روغنی کنجد در شیرینی پزی، روغن کشی، تولید ارده استفاده می شود.

شهرستان ۱۱۰ هزارنفری حاجی آباد بعنوان یکی از چهار قطب کشاورزی هرمزگان در ۱۵۸کیلومتری شمال بندرعباس مرکز این استان قرار دارد.

Please follow and like us:
Pin Share