به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی سازمان جهانی بهداشت(WHO) استراتژی ۱۰ ساله (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) طب سنتی را در دست تدوین دارد و از ایران اسلامی خواسته تا نظراتش را در زمینه ورود خدمات طب سنتی به خدمات سلامت اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه طب سنتی در فرهنگ مردم حضور دارد و از سوی مردم با اقبال روبروست، اظهار داشت: اکنون رویکردی جهانی نسبت به استفاده از ظرفیتهای طب سنتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رویکرد مناسبی برای توسعه و استفاده از طب سنتی در عرصه دانشگاهی دارد و دوره تکفیر ۱۵۰ ساله این طب را پشت سر گذاشته ایم، افزود: اکنون باید طب سنتی مبتنی بر شواهد از طریق مراکز دانشگاهی و با تکیه بر تحقیق و پژوهش به صورت گام به گام وارد نظام سلامت کشور شود.

وی با اشاره به انجام کار کارشناسی در زمینه استفاده از طب سنتی در یکسال گذشته، ادامه داد: بحث تعرفه گذاری خدمات طب سنتی به صورت پیشنهاد وارد شورای عالی بیمه شده تا بر اساس ضوابط بیمه ها آنها را تحت پوشش قرار دهند.

وی گفت: با وجود ۱۱ پراکنش و اقلیم گیاهان دارویی در کشور، ایران از بهترین نقاط دنیا برای کشت و پرورش گیاهان دارویی است و امکان پرورش و صادرات فرآورده های آن در ایران اسلامی وجود دارد.

خدادوست با بیان اینکه در دنیا ۵۵ درصد داروهای مورد استفاده منشاء گیاهی دارند، یادآور شد: مواد اولیه بیشتر داروهای تولیدی کشور وارداتی است اما برای بیشتر داروها این ظرفیت وجود دارد که از گیاهان تولید شوند.

وی اضافه کرد: امروزه بیشتر گیاهان دارویی به صورت خام از ایران صادر می شوند و با فرآوری در کشورهای دیگر، به نام داروی گیاهی یا مکمل دوباره به کشور وارد می شود.

معاون طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها امکان تولید و پرورش هشت هزار گونه داروی گیاهی در ایران وجود دارد، ادامه داد: از این ظرفیت، حدود ۵۰ قلم داروهای گیاهی در کشور به صورت خام صادر می شود.

Please follow and like us:
Pin Share