به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی اظهار کرد: اگرچه روش کاشت و فرآوری سنتی با پیشرفت های جدید صنعتی همخوانی ندارد، اما این توانمندی در متخصصان تولید اسانس وجود دارد تا متناسب با استانداردهای جهانی اسانس های گیاهی تولید و به بازارعرضه شود.

وی همچنین از راه اندازی سامانه استخراجی اسانس از گیاهان علفی به روش تقطیر با بخار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت : این سامانه براساس دانش روز ساخته شده است.

ابراهیم آبادی تاکید کرد: سامانه استخراجی اسانس از گیاهان علفی به روش تقطیر با بخار ظرفیت تولید اسانس از دو تن گیاه در هر نوبت بارگیری را دارا بوده و در موسم گلابگیری آماده بهره برداری است.

وی طراحی و تولید این سامانه را حاصل تلاش های تحقیقاتی پژوهشگران در راستای کاربردی کردن نتایج تحقیقات و پژوهش دانست و گفت: توسعه و پیشرفت اقتصاد جهانی مرهون پژوهش است و کاربرد پژوهش به ایجاد ثروت هنگفت در جهان منجر می شود.

وی فروش صنایع و مواد خام را مانع از پیشرفت و توسعه اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: تلاش پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان توسعه پژوهش و کاربردی کردن دستاوردهای این بخش است. ایرنا

Please follow and like us:
Pin Share