به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، اسماعیل صابری افزود: این جشنواره روز پنجشنبه با همکاری استانداری، جهاد کشاورزی، دفتر نماینده شهرستان در مجلس و … برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در حاشیه این جشنواره شرکت کنندگان با صنایع دستی، غذاهای سنتی، گیاهان دارویی منطقه و فرآورده های تبدیلی نیز آشنا می شوند.

وی عنوان کرد: در این جشنواره غرفه هایی برای عرصه محصولات مختلف صنایع دستی در نظر گرفته شده است.

صابری گفت: وامنان از روستاهای کوهستانی این شهرستان بوده که برای اولین بار کشت زعفران در استان در این روستا رواج یافته و موجب تحول در اقتصاد خانوار شده است.

وامنان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.