به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ مهندس  حمیدرضا تبسمی  اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان قرار است ۶۰ هکتار از محل اراضی ملی در منطقه‌ حصار خروان به منظور احداث باغ و کشت گیاهان دارویی اختصاص یابد.

وی افزود: موافقت‌های اولیه در این خصوص اخذ شده و امیدواریم به زودی زمین مورد نظر به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اختصاص و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تصریح کرد: این زمین در قالب شرکت‌های تعاونی و یا سهامی زراعی به عنوان باغ و کشت گیاهان دارویی استفاده می‌شود که در آینده در نظر است به اعضای نظام واگذار شود.

تبسمی به اهداف و مزایای احداث باغ و کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت:‌ این باغ در راستای توسعه و ترویج آموزش، سلامت اجتماعی و تحقیق و پژوهش و بازدید عموم مردم ایجاد می‌شود.

به گفته‌ این مسئول این باغ می‌تواند با استقبال و بازدید دانشجویان و پژوهشگران در عرصه‌ گیاهان دارویی روبرو شود.