×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین اخبار

امروز : چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

در این مطلب لینک مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی که به صورت خلاصه در سایت سیویلیکا منتشر شده است، در اختیار شما قرار می گیرد.

برای مطالعه خلاصه هریک از مقالات، بر روی آن کلیک کنید تا لینک آن باز شود.

 1. بررسی عددی مدل ریاضی فرآیند زیست درمانی گیاهی-میکروبی در ریزوسفر
 2. تکنولوژی گیاه پالایی در پاکسازی آلودگی های خاک
 3. ارزیابی راندمان استخراج گیاهی کلزا Brassica napus L در خاک های آلوده به سرب
 4. استفاده از نانوتکنولوژی در رابطه با گیاه پالایی
 5. بررسی آلایندگی استرانسیم در منطقه سرخه در استان سمنان و اثرات زیست محیطی آن
 6. پتانسیل گیاه پالایی ذرت (Zea mays L.) در خا کهای آلوده به کروم
 7. تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز
 8. بررسی تجمع کادمیم در قسمت های مختلف گیاه سیر و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو کادمیم
 9. نقش گیاهپالایی چاودار و باقلا در بر هم کنش قارچ مایکوریزا آربسکولار و نیکل در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب
 10. تاثیر گیاهپالایی باقلا و چاودار تلقیح شده با قارچ مایکوریزا آربسکولار در پالایش عنصر سرب از خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب
 11. کاربرد گیاهان در کاهش وکنترل آلودگی ناشی از معدنکاری زغالسنگ
 12. بررسی برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه آکاسیا Acacia nilotica L. در خاک آلوده به پساب نفتی
 13. کارآیی قارچهای میکوریز آربوسکولار در گیاهپالایی خاکهای آلوده به Zn با استفاده از گیاه میزبان فسکیوی بلند
 14. امکانسنجی کاربرد قارچ های رایزوسفری Ulocladium sp.Alternaria sp., Aspergillus sp. جهت زیست پالایش خاکهای آلوده به نفت خام
 15. بررسی روابط همبستگی بین برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسید کلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی
 16. مطالعه واکنش گیاه پالاینده (وتیوار) در مراحل مختلف رشدی به کنترل شیمیایی در محیط هیدروپونیک
 17. اصلاح خاکهای آلوده به فاضلاب به روش گیاه پالائی
 18. تغییرات میزان رنگیزه های فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل نهال های یکساله داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تاثیر تنش کادمیوم 
 19. بررسی میزان آرسنیک در آب , خاک وگیاهان یک ناحیه آلوده
 20. مقایسه تاثیر متقابل دو ماده شلاتهکننده (لیگاند) کلسیم و اسیدآمینه L- هیستیدین بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در سه رقم گوجهفرنگی تحت تنش فلز سنگین نیکل (فرمول در متن اصلی مقاله)
 21. بررسی کارائی گیاهان در پالایش پساب حاوی سزیم
 22. تاثیر کلسیم بر میزان ترشح مالات توسط ریشه شش رقم کلزا Brassica napus L.) جهت مقاومت به تنش آلومینیوم سنجش شده با تکنیکHPLC
 23. تصفیهفاضلاب با استفاده از کشت ریزجلبک Spirulinaplatensis
 24. بررسی کاراییگیاه عدسک آبی در حذف جلبک از پساب برکه تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بوشهر در سیستم ناپیوسته
 25. آیا سالیسیلیک اسید می تواند اثرات سمیت کلرید سدیم بر غشاهای سلولی گیاهی را کاهش دهد؟
 26. افزایش کارایی گیاه پالایی برخی آلاینده های آلی و معدنی در خاک با استفاده از قارچهای اندوفایت
 27. اثر متقابل سیلیکون و آلومینیوم بر مقدار کربوهیدرات های محلول و قندهای احیاکننده در گیاه گاوزبان دارویی Borago officinalis L در شرایط کشت بدون خاک
 28. تأثیر تلقیح باکتریایی بر رشد اولیه کنگر فرنگی Cynara scoolymu تحت تنش نیکل
 29. کارآیی قارچ میکوریز آربوسکولار و EDTA اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر پالایش خاک آهکی آلوده به نیکل توسط آفتاب گردان
 30. تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و EDTA اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر پالایش خاک آهکی آلوده به سرب توسط آفتاب گردان
 31. مطالعه گیاه پالایی سرب و کادمیم در سه مقطع ارتفاعی تاج درخت چنار Platanus orientalis
 32. بررسی رشد و نمو گیاه سورگوم sorghum bicolor در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی و توانایی گیاه پالایی آن
 33. بررسی میزان آنزیم پراکسیداز در ذرت Zea maysL رشد یافته در خاک آلوده به نفت
 34. تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت
 35. بررسی پاسخ به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده)
 36. پیشبینی محل اتصال به فلز پروتئین metallothionein نوع ۲ در گیاه آفتابگردان
 37. مقایسه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان فراانباشت کننده شهرک صنعتی ویان
 38. گیاه پالایی فلز سنگین کادمیوم در نهال های زبان گنجشک و اقاقیا
 39. اثرات متقابل سیلیکون و کادمیوم بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی در گیاه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کشت گلخانه ای
 40. بررسی جذب و انباشتگی و ظرفیت گیاه پالایی + ۳ Cr توسط گیاه شنبلیله Trigonella Faenum-graecum L.
 41. گیاه پالایی رسوبات آلوده به کادمیوم و نیکل با استفاده از گیاه حرا
 42. اثر کادمیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Isatis cappadocica
 43. Comparison of Metal Binding Sites of Metallothionein Proteins from Three Plants
 44. افزایش کارآیی پالایش گیاهی سرب از خاک با استفاده از اسیدهای آمینو پلیکربوکسیلیک
 45. تغییرات برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Plantagoovata تحت تأثیر شوری
 46. بررسی گیاه پالایی سرب در خاک توسط گیاه ذرت (Zea mays L.) 
 47. عدسک آبی بعنوان یک عامل گیاه پالا در پارک جنگلی نور، مازندران
 48. اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زبالهی شهری بر سطوح مختلف سرب و کادمیم در خاک و گیاه پالایی این عناصر توسط گیاه آفتابگردان
 49. بررسیپتانسیل گیاه جذبی سرب در ارقام مختلف ذرت علوفه ای
 50. کمی کردن زمان گیاه پالایی آلاینده نیکل از خاک توسط کلم زینتی
 51. شبیه سازی استخراج سبز توأمان نیکل و کادمیم از خاکهای آلوده بر مبنای توابع جمع پذیر عملکرد نسبی
 52. Study the relationship between acyl-CoA-binding protein 2 and lysophospholipase 2 and theire importance in cadmium [Cd(II)] tolerance in Arabidopsis
 53. بررسی جذبزیستی فلز کادمیوم از پسابهای آلوده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر
 54. تاثیر سیلیسیم بر پالایش سبز شوری خاک به کمک گیاه گاوزبان ایرانی Echium amonume
 55. اثر سیلیسیم بر گیاه پالایی سرب در گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.)
 56. اثر آرسنیک بر برخی پارامترهای رشد گیاهان Isatis cappadocica و Descurainia Sophia
 57. میزان توانایی و قدرت ذرت zea mays L. در جذب فلزات سنگین از خاک های آلوده
 58. بررسی به کارگیری سیستم وتیور (Vetiver System) در حذف آلودگی از آب و خاک 
 59. ثر زئولیت بر غلظت کادمیم در گیاه کاهو
 60. ارزیابی پتانسیل و مکانیسمهای تحمل تنش سمیت خاک معدن روی در چهار گونه درختچهای زینتی
 61. بررسی میزان انباشتگی و توزیع (فرمول در متن اصلی مقاله) در گیاه پیاز خوراکی Allium cepa cv. Hybrid
 62. اثرات کاربرد عنصر روی درکاهش غلظت کادمیم در گیاه تربچه
 63. بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده مانی و محتوای پرولین در نهالهای سرو خمر ه ای (Thujaorientalis)
 64. مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده
 65. شناسایی گیاهان مرتعی ابر جاذب برای عناصر سرب کادمیم ،روی ،مس و نیکل در معدن باما در اصفهان
 66. واکنش گیاه سالیکورنیا به آلایندههای نفتی به عنوان یک تجمع دهنده زیستی
 67. اثر فلز روی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کنگر فرنگی ( Cynara scolymus L. )
 68. تاثیر کرمخاکی بر جذب مس و کادمیم خاک در گیاه ذرت
 69. اصلاح خاک آلوده به ترکیبات نفتی بوسیله گیاه یونجه و باکتری سودوموناس
 70. بررسی اثر سولفات مس بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و رشد گیاه ماش (Vigna radiate L.)
 71. استفاده از گیاهان جهت رفع آلودگی خاکها
 72. بیوسنتز نانو ذرات نقره درتیپ دسی واریته کاکا نخود بومی استان کردستان
 73. بررسی غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در معدن مس سرچشمه
 74. کاهش اثرات اکسیداتیو تنش مس بهوسیله آسکوربیک اسید درپیاز (Allium cepa L.)
 75. تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی
 76. اثر برخی از فلزات سنگین بر توانایی جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاه چه عدس
 77. بررسی تاثیر اسید هیومیک بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتاب گردان(Helianthus annuus) در سطوح مختلف کادمیوم
 78. مقایسه عملکرد NTA ،EDTA و اگزالیک اسید بر تثبیت و استخراج گیاهی سرب از خاک
 79. اصلاح روش اندازه گیری سرب موجود در گیاه بوسیله دستگاه جذب اتمی با نانو ترکیب متخلخلSBA-15 عامل دار شده با دندریمرهای پلی آمید و آمینی G1.5 
 80. بررسی میزان آرسنیک در آب، خاک و محصولات کشاورزی منطقه بیجار
 81. ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی فلز روی در Avicenia marina اجتماعات حرا پارک ملی دریایی نایبند
 82. معرفی برخی گونه های انباشته ساز در منطقه آلوده به فلزات سنگین (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن گلالی)
 83. گیاه پالایی فلزات سنگین در آب های زیر زمینی به وسیله سه گونه گیاهی
 84. گیاه پالایی از طریق مکانیزم جذب عناصر کمیاب درتالاب های مصنوعی
 85. بررسی میزان جذب سرب توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی
 86. بررسی میزان جذب آرسنیک توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی
 87. بررسی میزان جذب فلز کادمیوم توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات این فلز بر خصوصیات فیتوشیمیایی و موفولوژیک آن 
 88. نقش قارچ های میکوریزی آربوسکولار و سالیسیلیک اسید در موفقیت کشت گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در زمین های آلوده به فلز آلومینیوم
 89. مطالعه قابلیت گیاه پالایی کروم توسط گیاه آفتابگردان (Heliathus annuus)
 90. بررسی اثر برخی از فلزات سنگین بر روی جوانه زنی بذور شاهدانه (Cannabis sativa)
 91. بررسی جذب کادمیوم توسط گیاهچههای آفتابگردان و تاثیر این فلز بر روی برخی از صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک
 92. مقایسه توانایی برخی گیاهان وحشی در تحمل و جذب کادمیوم خاک
 93. پالایش یون مس توسط گیاه ازمک
 94. بررسی ممانعت از سنتز اتیلن بر برخی از شاخصهای رشد گیاه سیب زمینی با استفاده از کبالت کلرید در شرایط کشت در شیشه
 95. بررسی اثر بتاکاروتن بر وزن تر، وزن خشک و ریشه دهی گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری کشت در شیشه
 96. بررسی جذب فلز سرب توسط گیاهچههای ذرت و تاثیر این فلز بر روی برخی صفات از مورفولوژیک و فیزیولوژیک
 97. جلوگیری از آثار زیست تخریبی یون نقره با استفاده از گیاه ازمک
 98. توانایی گیاه ازمک در جذب فلز روی
 99. گیاه پالایی عنصر کادمیوم درمنطقه مس سرچشمه کرمان
 100. تاثیر فلز سنگین سرب ( ۲ (Pb(NO3) و کادمیوم( ۲ CdCl ) بر درصد جوانه زنی،محتوای پروتئین کل و میزان تجمع آنها در ریشه های سه رقم ایرانی برنج Oryza sativa L
 101. تاثیر کاربرد کربوکسیلیک اسیدهای آلی روی فرایند پالایش آلودگی حاصل از کادمیوم در گیاهچه های کلزا
 102. تاثیرنانولول ههای کربنی بر پالایش کادمیوم و سرب توسط گیاهچه های کلزا
 103. گیاهان تجمع دهنده سرب در مناطق اطراف معادن سرب قنات مروان و ترز در استان کرمان
 104. معرفی گیاهشناسی جنس Phragmites و استفاده از آن در گیاه پالایی
 105. بررسی اثر آبیاری با پساب فاضلاب روی رشد و کربوهیدرات سورگوم شیرین
 106. کاهش اثرات اکسیداتیو تنش مس به وسیله آسکوربیک اسید درپیاز (Allium cepa L.)
 107. تاثیر مس و آسکوربیک اسید بر پتانسیل اسمزی برگهای پیاز (Allium cepa L.)
 108. مطالعه پتانسیل گیاهان مرتعی و خودرو منطقه ایرانکوه در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر کادمیم
 109. بررسی پتانسیل گیاه Matthiola flavida جهت گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب 
 110. بررسی اثر متقابل سرب و کادمیوم بر وزن خشک و میزان تجمع فلز در گیاه Matthiola chenopodiifolia گیاهی مفید برای فرآیند گیاهپالایی
 111. بررسی مقدار آنتیموان در گیاهان روئیده درمنطقه معدنی پتیار انارک، استان اصفهان
 112. تأثیر پلی اکریل آمید اصلاح شده توسط هیدرازین منوهیدرات بر انتقال سرب و کادمیم از خاک آلوده به گیاه ذرت
 113. تأثیر مونت موریلونیت اصلاح شده توسط پلی اکریل آمید بر غلظت آهن و روی گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب و کادمیم
 114. تاثیر لیگاندهای آلی و معدنی (هیستیدین و کلسیم) بر برخی شاخصهای رشد در سه رقم گوجه فرنگی تحت تنش نیکل (فرمول در متن اصلی مقاله) در محیط هیدروپونیک
 115. بررسی اثر کادمیوم بر روی برخی صفات از مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ذرت
 116. بررسی اثرات سرب بر روی برخی از صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه آفتابگردان
 117. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر ظرفیت گیاه پالایی یون کرومات بوسیله گیاه آبزی عدسکآبی (Lemna minor L.)
 118. Phytoremediation of heavy melals- cadmium and copper by ornamental plants

 

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.