مدیرگروه گیاه پزشکی و باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت: نام این آفت سنک (senak) عناب است که سبب زرد شدن برگها و کاهش رشد گیاه و نامرغوبی میوه عناب می شود.
آقای مودی افزود: این آفت حشره ای به طول سه میلیمتر است و از شیرابه برگ و میوه عناب تغذیه می کند.
وی اضافه کرد: این آفت پشت و روی برگهای درخت عناب می نشیند و سبب می شود تا در فصل بهار نیز برگهای اولیه گیاه صدمه ببیند و درخت از حالت خواب دیرتر بیدار شود.
مدیرگروه گیاه پزشکی و باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت : متاسفانه مصرف بی رویه سم برای از بین بردن آفت مگس عناب برروی درخت سبب شده تا آفت سنک عناب به عنوان آفت ثانویه گسترش پیدا کند.
آقای مودی افزود : دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اکنون طرح پژوهشی زیست شناسی آفت سنک عناب را آغاز کرده است که اجرای آن به کنترل آفت کمک شایانی می کند.