به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر جعفر میرفخرایی با اشاره به توانایی صادرات ایران در حوزه گیاهان دارویی اظهار داشت: ایران دارای توانایی صادرات در حوزه گیاهان دارویی است اما در این زمینه چنانچه نظام‌مند و واحد کارکنیم موفق می‌شویم.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد مرکزی برای سنجش نیازهای داروهای گیاهی کشور اذعان کرد: باید با متخصصان واحدها به اجماعی درباره نوع تولیدات گیاهان دارویی برسند و کشت نیز براساس آن صورت گیرد.

میرفخرایی با اعلام اینکه امروز یک سری گیاه دارویی طبق روال همیشه در کشور توزیع می‌شود، بیان داشت: باید در زمینه تولید برای صادرات گیاهان دارویی به یک اجماع برسیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی با اشاره به اینکه برای توسعه صادرات باید بازارهای خارج از کشور شناسایی شود، تصریح کرد: از سوی دیگر برای توسعه داروهای گیاهی ابتدا باید نیازهای داخل تامین و سپس به فکر صادرات باشیم.

وی با اعلام اینکه چند شرکت داروهای گیاهی به مالزی و سنگاپور صادرات دارند از وجود پنج شرکت مطرح صادرکننده داروهای گیاهی در ایران خبر داد و افزود: یک مشکل عمده دیگر در کشور آن است که شرکت‌های دارویی باید تنها دارو بسازند و زراعت را بر عهده زارع بگذارد.

میرفخرایی با تاکید بر اینکه سه درصد مصرف دارویی کشور به داروهای گیاهی اختصاص دارد، گفت: مشکل عمده داروهای گیاهی در کشور، پخش داروهای گیاهی است.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت باید به شرکت‌های دارویی گیاهی اجازه پخش این داروها را بدهد، بیان کرد: تنها با پخش مستقل داروهای گیاهی است که شرکت‌ها از چندگانگی نجات پیدا می‌کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها جایزه می‌دهند، تصریح کرد: با این جایزه ۲۰ درصد زحمات به هدر می‌رود.

میرفخرایی گفت: اگر شرکت‌های دارویی خودشان پخش داروهای گیاهی را بر عهده بگیرند از چندگانگی رهایی می‌یابند.