به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دبیر همایش مزبور در مراسم آغاز آن گفت: در این همایش ۲۷۰ مقاله در زمینه کاربرد گیاهان دارویی از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد ۲۵۰ مقاله پذیرفته شده است.

دکتر ˈعلیرضا کرباسیˈ افزود: این مقالات در کتابچه ای چاپ و از آن در زمینه رشد صحیح این صنعت بهره گیری می شود.

وی اظهار داشت: همایش کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی به صورت کارگاهی به مدت یک روز برگزار می شود که شرکت کنندگان آن از اساتید دانشگاه، دانشجویان و کشاورزان هستند.

کرباسی افزود: همایش کاربرد گیاهان دارویی، در محورهای کشاورزی و منابع طبیعی، پزشکی، دامپزشکی و طب سنتی، صنعت و اقتصاد ارایه می شود و هدف اصلی آن ارتقای دانش دانشجویان و کشاورزان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی گیاهان دارویی است.