مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال از مزارع گیاهان دارویی استان ۱۷۴ تن محصول برداشت شد.

صادقی افزود : کشاورزان گلستانی امسال در ۱۱۰ هکتار گیاهان دارویی کاشتند که چهار و نیم هکتار از پارسال بیشتر است.

او افزود : آویشن ، به لیمو ، بابونه ، بومادران و رزماری مهم ترین گونه های گیاهان دارویی گلستان هستند.

در گلستان به سبب دارا بودن اقلیم متنوع ۹۱ گونه گیاه دارویی در پرورش می یابد .

Please follow and like us:
Pin Share