مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۳ طرح در زمینه توسعه و تکثیر گیاه دارویی باریجه به مساحت ۵۴ هزار هکتار در دست اجراست که سالانه حدود ۲۳ تن باریجه از این اراضی برداشت می شود.

 وی از زرشک کوهی، بادرنج، آنخ، چای چوپان و گونبه عنوان دیگر گیاهان دارویی مهم موجود در عرصه های منابع طبیعی استان نام برد.

 صابری اصلی ترین مشکل پیش روی طرح های توسعه گیاهان دارویی در این استان را علاوه بر بسته بندی، عدم رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش و نیز پراکندگی حوزه های رویش آن در عرصه های منابع طبیعی دانست.

 وی اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی استان آمادگی همکاری در زمینه شناسایی و برداشت برخی از انواع محصولات گیاهان دارویی را با دانشجویان و متخصصان این نوع گیاهان دارد.

 مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: مشارکت دانش آموختگان دانشگاهی در بخش گیاهان دارویی می تواند علاوه بر درآمدزایی بویژه در بخش صادرات، برای آنان ایجاد اشتغال نماید.


کلیدواژه ها : ,