به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکترعلی محمدی گفت: با توجه به اینکه در استان ایلام گونه های متعددی از گیاهان دارویی متعدد و گاه منحصر به فردی وجود دارد، این ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه استان است.

رئیس دانشگاه ایلام گفت: توانایی علمی اساتید ما در این حوزه و وجود رشته های مختلف و متنوعی که در دانشکده کشاورزی وجود دارد ما را برآن داشت که به فکر تأسیس پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر بیافتیم و ازاین ظرفیت به نحو مطلوب بهره ببریم.

وی افزود: از سال گذشته با رایزنی های فراوان انجام گرفته با حوزه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ مجوز این پژوهشکده شدیم.

دکتر علی محمدی گفت: پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دارای سه مرکز پژوهشی است و برای دانشگاه ایلام به عنوان یک موفقیت بزرگ تلقی می شود چرا که تا کنون در دانشگاه ایلام پژوهشکده وجود نداشته است.

وی افزود: تأسیس پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر در آینده نزدیک راهی به سوی تحولات مثبت در حوزه پژوهش های کاربردی و نیاز محور را می گشاید.

رئیس دانشگاه ایلام گفت: اولویت ما دراین پژوهشکده فعالیت های کاربردی و نیازمحور است که افتتاح آن باعث سوق دادن اساتید و جامعه نخبگان ما به سوی پژوهش های کاربردی می شود.

وی افزود: اخذ مجوز پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر آغازگر اخذ مجوز پژوهشکده های دیگری در سایر حوزه های علمی باشد.