به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر کرباسی رئیس دانشگاه تربت حیدریه در همین ارتباط ابراز داشت: در دومین همایش ملی زعفران ۱۲۰مقاله به دبیر خانه همایش واصل گردید که حدود ۹۰ مقاله پذیرفته شد و در کتابچه ای تدوین شده است.

دکتر کرباسی همچنین اظهار کرد: محصول زعفران  دارای ویژگیهای منحصر بفردی است مثلا در کشور حدود ۸۰ هزار هکتار مزارع زعفران وجود دارد که به ازای هر هکتار یک شغل پایدار ایجاد می شود و یا اینکه درآمد بالای این محصول، مصرف کم آب و توجیه اقتصادی بالا از این دست ویژگیها است.

این همایش که در محورهای کشاورزی،اقتصاد و بازاریابی،فرآوری، بسته بندی و صنایع وابسته،صادرات،پزشکی و داروسازی و سایر موضوعات وابسته برگزار گردید با استقبال متخصصین و حضور پر شور دانشجویان و دانشگاهیان مواجه شد.

مهندس ساربان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از شخنرانان این همایش اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران در کشور ۷۹هزار و سیصد هکتار است که ۲۶۱ تن زعفران خشک از آن به دست می آید که سهم خراسان رضوی ۶۱ هزار هکتار از این سطح زیر کشت است و در حالیکه  تولید ۳.۳ کیلو گرم در هکتار میانگین کشور است این رقم در خراسان رضوی ۳.۵ کیلو گرم در هکتار است.

وی همچنین افزود: به ازای هر هکتار زعفران ۲۱۸ تا ۲۸۰ نفر شغل ایجاد می شود بطوریکه تعداد بهره برداران این محصول در خراسان رضوی ۱۱۳هزار نفر است و زعفران نقش کلیدی در معیشت  ۹۳درصد از روستائیان خراسان دارد.

ساربان گفت: در سال گذشته از این استان ۱۳۵ تن زعفران به ارزش ۴۰۰میلیون دلار صادر شده است و این رقم نزدیک به نیمی از سهم کل صادرات این استان است.

همچنین در این همایش مدیران و مسئولان حوزه کشاورزی،کشاورزان زعفرانکار و صادرکنندگان مطرح زعفران حضور داشتند.