دکتر جعفر میرفخرایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی افزود: ما برای برپا داشتن “صنعت گیاهان دارویی” یک تاریخچه پیشینه داریم، “طب سنتی” در زمان های گذشته رواج داشته و معتقد بودند که هر گیاهی که روییده می شود برای درمان یک دردی است.

وی گفت: یکی از چالش های عرصه گیاهان دارویی این است که گیاهان دارویی ارزان از کشور خارج میشود و بعد از فرآوری چند برابر قیمت به کشور خودمان بازگردانده می شود.

میرفخرایی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش ها این است که برخی “گیاهان دارویی” خاص کشورمان است و ما با برداشت بی رویه نسل آنها را منقرض می کنیم، باید با یک سیستم منطقی این گیاهان را بارور و استفاده بهینه از آنها داشته باشیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید در دانشگاه های علوم پزشکی واحد درسی داروهای گیاهی قرار گیرد تا از “فارماکولوژی” آن آگاهی پیدا کنند و از گیاهان دارویی در نسخ خود استفاده کنند.

Please follow and like us:
Pin Share