یک کشاورز اصلاندوزی که زعفران را در زمینی به مساحت ۴۰۰متر مربع و با هزینه پنج میلیون ریال ازبایت پیازچه این محصول کاشته است، میگوید: این محصول به جهت آب و هوایی مناسب، در این شهر قابل کاشت است.

“داور درستکار” گفت: وقتی صحبت از زعفران می‌شود یاد زعفران خراسان می‌افتیم اما این گیاه کم آب خواه برای اولین بار در شهر اصلاندوز به جهت آب و هوایی متناسب با استان خراسان خاصیت کشت را دارد.

 به گفته وی، بر اساس تحقیقات در این زمینه رشد و پرورش زعفران در این شهر وجود داشته و می تواند محصول خوب داشته باشد.

گفتنی است گیاه زعفران که امروزه به “طلای سرخ ایران” مشهور است یکی از گیاهان دارویی پر مصرف می باشد که در سال های اخیر به دلیل اشتغالزایی فراوان و اقتصادی بودن ودرآمد زایی محصول آن مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه ارزش زعفران بر کسی پوشیده نیست و با توجه به بازار بسیار خوب این محصول در آسیای صغیر و خصوصا اروپا، اینامکان برای ایران وجود دارد که بتواند خود را از کوران رقابت با کشورهای رقیب مانند ایتالیا و اسپانیا که در این زمینه هر روز قدرتمند تر می شوند عقب نگذارد و بازار مناسب ۹۶ درصدی این محصول در سطح جهان را کماکان حفظ نماید.

blank

blank

blank

blank

شهر اصلاندوز درشمال استان اردبیل واقع شده وهم مرز کشور جمهوری آذربایجان است.