بسیاری از حکمای طب سنتی “مزاج پاییز” را معتدل و خشک می دانند و باید غذاهایی را مصرف کرد که مناسب با این فصل باشند.

بررسی ها نشان می دهند در “ماه دوم پاییزی” که سردی هوا محسوس تر است باید از قرار گرفتن در مکان های سرد به خصوص اوایل و اواخر روز خودداری کرد.

گفتنی است،به هیچ وجه نباید از مصرف میوه در این فصل خودداری کرد و مصرف “انار” و “نارنگی” در این فصل بسیار ضروری است.

در این فصل بهتر است آب کمتری نوشید و مواد غذایی را مصرف کرد که طبع گرمی داشته باشد و حتما باید در این فصل تحرک کافی داشته باشید.

نوشیدن یک لیوان آب گرم در این فصل به ویژه در صبحگاه باعث می شود تا “سیستم ایمنی” بدنی قوی تری داشته باشید و مزاج تان با این فصل و سرمای آن وفق داده شود.

همچنین پزشکان توصیه می کنند اگر علایم “سرماخوردگی” بیش از ۴ یا ۵ روز طول کشید باید با مصرف سوپ و آش های ساده و گرم روند بهبودی تان را افزایش دهید و از “دمنوش های گیاهی” و “داروهای گیاهی” نیز در این فصل زیاد مصرف کنید.

Please follow and like us:
Pin Share