به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، معاون صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در استان فارس ۱۹واحد با ظرفیت سالانه ۲۲هزار تن با اشتغال ۲۷۰نفر در فرآوری گیاهان دارویی درمیمند و داراب فعال هستند.

آقای مهندس جمشید حقیقت افزود: همچنین برای ساخت ۲۰ واحد جدید عرقیات گیاهی با ظرفیت ۳۱هزار تن با ایجاد اشتغال ۱۸۶نفر در استان فارس مجوز صادر شده است.

وی افزود: توسعه کشت و صنعتی شدن گیاهان دارویی در حفظ گونه های مختلف این محصول پر ارزش اثرگذار است و برای تحقق این مهم باید دراین زمینه فعالیت کنیم.

همچنین بنا به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس، استان فارس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گیاهان دارویی در کشور محسوب می شود.

هم اینک بیش از ۵۰ درصد گیاهان دارویی کشور در این استان تولید می شود و فارس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گیاهان دارویی کشور است.

برای توسعه کشت گیاهان دارویی، صنعتی از جمله آنغوزه و باریجه اقدامات اساسی صورت گرفته و در۲۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این گیاهان در حال کشت است.