عباس رجایی دیروز در جلسه شورای ملی زعفران که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مشهد برگزار شد گفت : در بحث ثبت جهانی زعفران نیز بعنوان یک محصول استراتژیک و خاص ایران تا کنون چون همه موارد دیگر کوتاهی شده است.
وی نبود جدیت لازم در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مربوطه را عامل ثبت جهانی مواریث ملی کشور توسط دیگر کشورها دانست و افزود : هم اینک بیش از ۹۶ درصد تولید زعفران دنیا متعلق به ایران است ولی اگر همینگونه ادامه یابد ظرف دو تا سه سال آینده سطح و جایگاه ایران در تولید این محصول به حدود ۸۰ درصد کاهش می یابد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی این وضعیت را بیانگر سرعت حرکت دیگران در بحث تولید و کشت و فرآوری تا صادرات زعفران خواند و گفت : متاسفانه امروز این وضعیت را نه تنها در زعفران بلکه در خیلی از تولیدات و محصولات دیگر شاهدیم بطوریکه ایران با سرعت جایگاه خود را در محصولاتی که مزیت اصلی آن محسوب می شده همچون خاویار ، نار و فرش از دست می دهد و سایر کشورها بالا می آیند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای با تاکید بر چاره اندیشی در بحث زعفران با برگزاری جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه در سطح کشوری افزود : تاکنون هیچ طرحی در بحث بهبود ارتقا و یا ساماندهی زعفران برای اخذ بودجه و ردیف اعتباری ویژه به مجلس نیامده است.
رجایی با اشاره به اینکه رکورد تولید زعفران ۱۴ کیلوگرم در هکتار است گفت : چرا تولید ما باید سه و نیم کیلوگرم در هکتار باشد باید این فاصله کاهش یافته و متوسط راندمان تولید در واحد سطح حداقل به نصف این میزان افزایش یابد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در ۲۳ استان کشور زعفران تولید می شود که محصول تولیدی برخی از آنها کیفیت خوبی دارد و باید بر روی آن بررسی های جدی صورت گیرد .


کلیدواژه ها :