در این باغ ۴ هزار متری که مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است، هر درخت به نام یکی از راست قامتان همیشه جاوید و سنگر سازان بی سنگر گیلان نامگذاری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مراسم افتتاح این باغ گفت : در باغ میوه های قرآنی گیلان ۸۵ گونه گیاهی شامل میوه‌های گرمسیری، مینی‌گرمسیری و معتدل کاشته شده است .

علیرضا شعبان‌نژاد افزود: این باغ منحصر به استان چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع وسعت دارد و ۵۰ گونه میوه‌ و ۳۵ گونه گیاهان دارویی در آن کشت شده است .

وی با اشاره به اینکه این باغ کلکسیون آموزشی است ، خاطرنشان کرد : برای آگاهی بیشتر بازدیدکنندگان ، نام علمی، فارسی و گونه تمام درختان مشخص شده و هر درخت با نام یکی از شهدای جهاد کشاورزی گیلان نامگذاری شده است .

Please follow and like us:
Pin Share