مهندس کاظم زمان‌زاده در جمع مسوولان جهاد کشاورزی شهرستان گناباد با تاکید بر ادامه خصوصی‌سازی کارهای اجرایی جهاد کشاورزی وظیفه ترویج را آموزش، نظارت و کنترل اعلام کرد و افزود: علی‌رغم کمبود اعتبار در سال گذشته بیش از ۸۰ کارگاه آموزشی ترویجی و ۳۰۰ دوره آموزش مشارکتی در استان ‌خراسان رضوی برگزار شده‌است.

مهندس زمان زاده ظرفیت گناباد را از نظر گیاهان دارویی بسیار مناسب دانست و گفت: با توجه به خشک بودن منطقه و استعداد پرورش گیاهان دارویی دراین شهرستان، بایستی برنامه‌ریزی برای پرورش این گیاهان فراهم شود زیرا صادرات این گیاهان به خارج از کشور به راحتی امکان پذیر است و ارزآوری فراوانی دارد.

Please follow and like us:
Pin Share