مدیرکل دفتر فنی مراتع سازمان جنگلها از وجود هفت هزار و ۳۰۰ نوع گیاهان دارویی و صنعتی در مراتع کشور خبر داد. منوچهرسرداری با بیان این مطلب افزود: گونه هایی دارویی و صنعتی مانند آنغوزه، گون، آویشن، بابونه، گل گاوزبان، شیرین بیان، باریجه درجای جای طبیعت زیبای ایران خودنمایی می کند. وی وجود گیاهان دارویی و صنعتی را یکی از پتانسیل های مراتع کشور نامبرد که میزان تولید سالانه آن ۱۰۰هزار تن و میانگین ارز آوری آن ۲۰۰ میلیون دلار است. سرداری وسعت مراتع کشور را ۸۵ میلیون هکتار عنوان کرد: معیشت ۹۱۶ هزار خانوار مرتعدار در سطح کشور مستقیم وابسته به مراتع است (مهر، ۲۱/۷/۱۳۹۱).

Please follow and like us:
Pin Share