تنباکوی کوهی Arnica montana

تنباکوی کوهی Arnica montana

تنباکوی کوهی

اسم علمی: Arnica montana

اسم انگلیسی: Arnica

تنباکوی کوهی داروی بسیار خوبی برای انواع دردها است و هم در طب سنتی و هم در هومیوپاتی به صورت گسترده ای استفاده می شود.

کاربردهای درمانی

قسمت مورد استفاده: گل ها

اثرات مهم: مسکن (ضد درد)، ضد التهاب، التیام دهنده زخم ها

جراحات: اثرات مسکن و ضد درد این گیاه برای کبودی ها و سایر دردها، آنرا بعنوان یک داروی مسکن سریع برای آسیبهای ورزشی و حتی عمل جراحی و یا جراحیهای دندانپزشکی مناسب کرده است.