مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و گیاهان دارویی استان گلستان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان افتتاح شد.

به گزارش ایلنا در گرگان، با حضور سوخته سرایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان، گرایلی مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری گلستان و با حضور روسا و نمایندگان، دانشگاه گلستان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مسئول راه اندازی پارک علم و فتاوری، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان امور اقتصاد و دارایی، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد نخبگان، شرکت مخابرات، اداره کل راه و شهرسازی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه و مدیر کل اداری مالی استانداری گلستان و دکتر نوری نیا رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و روسا و اعضای هیات علمی بخش‌های تحقیقاتی مختلف انجام شد.

سوخته سرایی در سخنانی در راستای توسعه و ارتقای کشور در رتبه بندی‌های مختلف، آرزو کرد مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و گیاهان دارویی استان گلستان در رسیدن به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر پیروز و سربلند باشد و نقش شایسته‌ای را در ارتقای برنامه‌های مختلف کشاورزی استان و کشور داشته باشد.

در ادامه میهمانان حاضر در مراسم از ساختمان مرکز رشد و دفا‌تر شرکت‌های فعال شده در آن و همچنین نمایشگاهی که در این مکان برپا شده بود بازدید کردند.

دکتر نوری نیا در سخنانی ضمن معرفی وظیفه مندی‌های مرکز رشد و ظرفیت‌های پیش بینی شده، در خصوص فضای پیش بینی و طراحی شده برای این مهم، ساختمان مرکز رشد و شرکت‌های حاضر در آن توضیحاتی را برای حاضرین ارایه دادند.


کلیدواژه ها : ,