Hibiscus Sabdariffa چای ترش 2

Hibiscus Sabdariffa چای ترش

استاد راهنمای پروژه کشت مخلوط چای ترش و آلوورا دانشگاه زابل اظهار داشت: در راستای تحقیقات علمی و ارائه ایده‌های نو و قابل تحقق، دانشجویان دانشگاه زابل چای ترش و آلوررا را به صورت مخلوط کشت کردند.

مهدی دهمرده عنوان کرد: گرمای شدید در فصل تابستان سبب شده بود که گیاه آلوورا که یک گیاه دارویی خوب است در فصل تابستان در منطقه به خوبی رشد نکند و تنها با ایجاد سایبان بتواند آن رشد مطلوب را داشته باشد که به دلیل هزینه‌های بالا آن مقرون به صرفه نبود.

وی ادامه داد: در این مرحله ایدهایی مطرح شد که دو گیاه ارزشمند دارویی چای ترش و آلوررا با هم مخلوط شود

عضو هیئت علمی دانشگاه زابل متذکر شد: بررسی و نتایج حاصل در مزرعه نشان داد که وقتی گیاه آلوورا با گیاهان چای ترش به صورت مخلوط کشت شود، سایه ایجاد شده از گیاهان چای ترش باعث حفاظت از گیاه آلوورا شده و ما می‌توانیم در فصل تابستان نیز این گیاه را پرورش دهیم.

گفتنی است: پیش از این در فصل تابستان گیاه کشت شده آلوورا در محیط آفتابی به صورت قهوه‌ای رنگ مشاهده می‌شد.

Please follow and like us:
Pin Share