دکتر محمدرضا جلیلوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هم اکنون نزدیک به ۱۵ طرح در زمینه شناسایی گیاهان دارویی در حال انجام است. در همین راستا همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ۱۲ تا ۱۳ مهر در بجنورد برگزار می شود که این همایش به منظور توسعه پژوهش و برقراری ارتباط بین پژوهشگران این عرصه و تولیدکنندگان است.

وی افزود: شناسایی پراکنش و بومی شناسی گیاهان دارویی بررسی و آشکار کردن نقش حیاتی و مهم فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. بررسی طب سنتی، روشهای حفاظت و حمایت از مراتع گیاهان دارویی، کشت و اصلاح و اهلی کردن گیاهان دارویی، بهره برداری اصولی از گیاهان دارویی، اصلاح الگوی تولید بسته بندی و مصرف گیاهان دارویی از محورهای مورد بحث در این کنگره است.

جلیلوند گفت: نظر ما براین است که علاوه بر توسعه آموزشهای علمی کاربردی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، توسعه تکنولوژی، استخراج فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی و فراورده های آن در پزشکی و صنایع مختلف را نیز داشته باشیم.


کلیدواژه ها :