کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: با توجه به ظرفیت بالای این استان درپرورش گیاهان دارویی می توان با ایجاد مزارع تولید گیاهان دارویی و حمایت از کشاورزان در اهلی کردن این گیاهان به توسعه اقتصادی فارس کمک کرد.

صادقی افزود: با توجه به ارز آور بودن گیاهان دارویی و نقش آن در توسعه اقتصادی، توجه بیش از پیش به تحقیق و پژوهش، توسعه کشت گیاهان دارویی، ایجاد بانک ژن گونه های در حال انقراض برای تولید انبوه این گیاهان و تقویت صنعت فرآوری و صادرات آن به کشورهای متقاضی از دیگر راهکارهای کارشناسان برای حمایت و توسعه گیاهان دارویی است.

Please follow and like us:
Pin Share