علی ده پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح صیانت از جنگلهای زاگرس که یک طرح ملی است از سال ۸۱ در نهاوند آغاز شده وهمچنان ادامه دارد.

ده پهلوان افزود: تاکنون هفت هزار و هکتار از منابع طبیعی روستاهای کمالوند، سیاهدره خزل، دولت آباد، محمودوند و سراب های گیان، فارسبان، گاماسیاب و کنگاورکهنه تحت پوشش این طرح ملی قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: در این جنگل ها انواع گونه های درختی مانند بنه، بلوط، گردو، زلزالک، داغداغان، زبان گنجشک، اقاقیا، چنار، بادام وآلبالوی وحشی، کیکم و گلابی وحشی و دها گونه درخت کاشته شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان نهاوند اضافه کرد: سراب فارسبان با سطح زیر کاشت هزارو ۶۰۰ هکتار بیشترین جنگل دست کاشت را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: روستای سیاهدره با هزار و ۱۰۰ هکتار زیر کشت و سراب گاماسیاب نیز با هزار هکتار در رتبه بعدی قرار دارند که به منظور ایجاد اشتغال و حفظ منابع طبیعی ۵۸۰ هکتار از مراتع فارسبان و سیاهدره زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفته اند.

ده پهلوان گفت: انواع داروهای گیاهی مانند گل ختمی، باریجه، بابونه، خارمریم، خارشتر، گل همیشه بهار،آنقوره و ده ها مورد داروی گیاهی دیگر در این مراتع کشت می شود و در هر هکتار آن به طور متوسط برای چهار نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: در راستای عملیات اجرایی طرح صیانت از جنگلهای زاگرس نهاوند عملیات آبخیزداری، کمربند حفاظتی، حصارکشی، حفاظت و قرق وخروج دام های سبک از جنگل مد نظر بوده است.

وی اضافه کرد: تامین علوفه دام ها و تشویق دامداران به نگهداری از دام سنگین در اصطبل و خرید علوفه یارانه ای نیز در سالهای اخیر از مهمترین اقدامات انجام شده بوده است.


کلیدواژه ها :