به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از  خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز، مدیر بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری فارس گفت: افزایش برداشت شیرین بیان ، سوء استفاده قاچاقچیان و خشکسالی های متوالی ، این گیاه دارویی را با کاهش شدید تولید مواجه کرده است.

مصطفوی افزود: ممنوع شدن حمل و نقل شیرین بیان به پلیس راه مرزی در مبادی ورودی و خروجی استان هم ابلاغ شده است تا از قاچاق این گیاه با ارزش جلوگیری شود .

مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس علت این مشکل را خشکسالی و عوامل انسانی از قبیل برداشت های بی رویه ، تغییر کاربری اراضی و چرای بی رویه می داند

Please follow and like us:
Pin Share