محققان اصفهانی توانستند به فرمولاسیون داروی لیورهلث liverhealthg140 دست یابند.

مدیرعامل شرکت داروسازی سبزداروی اصفهان امروز گفت: در ساخت این داروی گیاهی از گیاه خارمریم استفاده شده که ماده موثرآن سیلی مارین است.

آقای نگارنده افزود: این دارو در درمان آسیب های کبدی، هپاتیت حاد و سیروزهای کبدی و محافظت کبد در برابر مسمومیت ها موثر است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این دارو هفت ماه زمان برد افزود: هشت نفر از کارشناسان داروسازی به فرمولاسیون این دارو دست یافته اند.

وی گفت: شرکت داروسازی سبزداروی اصفهان شهریور با شماره IRC 12282978 مجوز تولید آن را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده است.

Please follow and like us:
Pin Share