دکاندول اولین کسی بود که به تحقیق در مورد یافتن منشاء گیاهان اهلی شده پرداخت و اطلاعاتی در این مورد جمع آوری نمود. هدف اصلی او، یافتن ارتباط گیاهان اهلی شده با اجدادشان در گذشته های دور بود. او برای رسیدن به این منظور از دو روش عمده استفاده نمود:

– کاشت گیاهان اهلی شده در مکانهایی که همان گیاهان به صورت وحشی می روییدند.

– استفاده از اطلاعات تاریخی باستان شناسی و نقل قولهایی که از گذشته های دور سینه به سینه در مورد ارتباط گیاهان با یکدیگر وجود داشت.

دکاندول به منظور رسیدن به هدفش، به مطالعه و جمع آوری اطلاعاتی در مورد ۲۴۷ گیاه اروپایی، آسیایی و ۴۵ گیاه آمریکایی پرداخت.برچسب‌ها: منشاء گیاهان دارویی, دکتر امیدبیگی, دکاندول