انار Punica granatum

انار Punica granatum

مشخصات گیاه شناسی:
گیاهی است درختی و کوچک با پوسته مایل به سبز که انتهای شاخه های فرعی آن خار مانند به نظر می رسد گلها به رنگ سرخ مایل به ارغوانی بوده و میوه ای قرمز رنگ با پوست ضخیم را به وجود می آورند.دانه های انار هر یک در اطراف خود بخشی گوشتی و قرمز رنگ دارند که قسمت خوراکی میوه به شمار می آید.

انتشار جغرافیایی:
درخت انار در نواحی مختلف ایران از جمله آذربایجان ،شمال ،ساوه و کردستان پرورش می یابد.
ترکیبات شیمیایی:
پوست ریشه و ساقه انار حاوی مقادیری تانن و چند نوع آلکالوئید به نامهای پلیترین،ایزوپلیترین و پزروپلیترن می باشد.
قسمتهای مورد استفاده:
۱_درمان اسهال:تانن موجود در انار اثر قابض داشته و در درمان اسهال به کار می آید به این منظور از جوشانده گلهای انار استفاده می شود.
۲_رفع کرم کدو:دو آلکالوئید پلیترین و ایزوپلیترین که در پوست ساقه یا ریشه انار وجود دارد باعث از بین رفتن کرم کدو که انگل روده انسان است می گردد به این منظور مقدار۵۰_۱۰۰گرم پوست ریشه یا ساقه آن را در آب سرد به مدت یک روز خیسانده و بعد از این مدت آنرا به ملایمت حرارت میدهند به طوری که به نقطه جوش نرسد ولی حجم آب به نصف کاهش یابد سپس بعد از سرد شدن آن را می نوشند.

۳_درمان بی اشتهایی:دم کرده برگ انار برای درمان کم اشتهایی به کار میرود.
۴_تسکین دندان درد:قرار دادن قسمت داخلی پوست میوه انار در کنار دندان چرکین باعث تسکین دندان درد می گردد.

چکیده:

انار از خانوادهpunicaceae می باشد و درختچه ای و کوچک است که دارای پوستی مایل به سبز است  و دارای گلهای قرمز رنگ مایل به ارغوانی می باشد و دانه های انار در داخل بخش گوشتی  قرار گرفته است درخت انار در نقاطی همچون شمال و آذربایجان پرورش می  یابد و دارای مقادیری تانن  و چند نوع آلکالوئید می باشد از گلها و پوست و ریشه و ساقه انار استفاده دارویی میشود و در درمان  کرم کدو روده و اسهال و درد دندان از آن استفاده می کنند.

گردآوری: مژگان اسدی