به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از عرش نیوز، این تحقیق توسط دکتر محمود رضا جعفری، دکتر حسین حسین زاده، دکتر فاطمه ایمانی و دکتر شیوا گل محمد زاده از اعضاء هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

در این مقاله آمده است: زعفران در طب سنتی کاربردهای فراوانی دارد و یکی از خواص این گیاه، دارا بودن ظرفیت جذب اشعه فرابنفش است.

در این تحقیق فرآورده‌ها شامل نانولیپوزوم‌های تهیه‌شده از عصاره هیدروالکلی کلاله زعفران با غلظت‌های ۲، ۴ و ۸% و هم‌چنین نانولیپوزوم‌های حاوی سافرانال با غلظت‌های ۰.۲۵، ۰.۵ و ۱% بود. لوسیون استاندارد هموسالات ۸% نیز بر اساس استاندارد FDA به‌منظور تعیین SPF و مقایسه صحت روش تهیه شد. SPF فرآورده‌های تهیه شده به روش برون‌تن حلال رقیق‌شده با استفاده از معادله Mansur‌ و همکاران و اندازه گیری جذب، به‌دست آمد.

نتایج این مطالعه نشان داد که SPF نانو لیپوزوم‌های حاوی عصاره زعفران ۸% به‌صورت معنی‌داری بیش تر از SPF ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت مشابه  ۸% است.

این نتیجه نشان می‌دهد زعفران می‌تواند به‌عنوان یک عامل ضدآفتاب عمل کند. این مطالعه همچنین نشان داد SPF جز سافرانال موجود در زعفران با غلظت ۰.۵% و ۱% به‌صورت معنی‌داری بزرگ‌تر از SPF ماده ضدآفتاب استاندارد هموسالات با غلظت ۸% است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره زعفران می‌تواند به‌عنوان یک جاذب اشعه فرابنفش و ضدآفتاب طبیعی استفاده شود. هم‌چنین با استفاده از نانولیپوزوم‌های حاوی سافرانال موجود در زعفران می‌توان با غلظت‌های بسیارکم به SPF بالایی دست یافت.


کلیدواژه ها : ,