سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور آشنایی محققان حوزه های بیوتکنولوژی کشاورزی، زیست شناسی و رشته های مرتبط با روشهای کشت بافت گیاهان دارویی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در این زمینه کرد.

در این کارگاه آموزشی در زمینه های آشنایی با انواع محیطهای کشت و طرز تهیه آنها، روشهای ضد عفونی کردن گیاهان دارویی و آشنایی با ریز نمونه در محیط کشت بحث و بررسی می شود.

این کارکاه آموزشی از ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه پژوهشکده کشاورزی مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار خواهد شد.